Istnieje kilka mniej lub bardziej skutecznych metod ułatwiających pozycjonowanie strony internetowej. Zanim jednak zdecydujemy się na którąś z nich, trzeba zdać sobie sprawę, że będzie ono efektywne wyłącznie w takim przypadku, gdy pozyskanie efekty zostaną podtrzymane przez dłuższy czas. Taki proces SEO, stanowiący szczegół długoterminowej kampanii marketingowej można podzielić według dwóch najczęściej stosowanych w tym celu metod, on-page , a oprócz tego off-page.

Pierwsza z nich obejmuje wszystkie kwestie związanie z zaprojektowaniem witryny w taki sposób, aby była zgodna z wymogami robotów wyszukiwarki i dzięki temu mogła zyskać wysoką pozycję na liście jej wyników poszukiwania. Druga poprzez ogół działań podejmowanych oprócz stroną wzmacnia siłę oddziaływania zastosowanych słów i fraz głównych. Jest to na nieszczęście forma, w której często dochodzi do wszelakiego rodzaju nieprawidłowości, w dużej liczbie przypadków dwuznacznych etycznie, takich jak przykładowo. kupowanie linków. Wyszukiwarkę, jako lider rynku wyszukiwarek, kategorycznie i bezwzględnie tępi tego typu działania i pomimo ichniejszym skuteczności można spotkać się z kilkoma przykrymi konsekwencjami, łącznie ze zbanowaniem takiej strony.
Pozycjonowanie polecam więc oprzeć na metodzie on-page, która daje możliwość uzyskać realnie zaskakujące efekty, ukazując mechanizmom wyszukiwania, że wszystkie niezbędne użytkownikom informacje można znaleźć na danej stronie. Forma ta stała się także powszechnie obowiązującą dla wszystkich specjalistów zajmujących się tą dziedziną. Jej stałym elementem stał się również content marketing i priorytetową uwagę zaczęto przywiązywać do wysokiej jakości prezentowanych informacji. Dzięki nim można szybko dotrzeć do dokładnie określonej i docelowej grupy odbiorców i uzyskać w ichniejszym oczach opinię eksperta. Ma możliwość to skutkować zdobyciem wielu wartościowych linków, a a dodatkowo takie pozycjonowanie pomaga w budowaniu wizerunku , a dodatkowo zaufania do marki lub produktu. Samoczynnie wzrasta cyfra odwiedzin, co w przypadku witryn firmowych czy sklepów internetowych przekłada się na znaczne, finansowe zyski.
Więcej informacji: linki z social media.